Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności OwocowoZakręceni („Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

Aneta Sabat, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8351524017, Lipowa 15, Babsk, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: biuro@beetherapy.pl.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe i prywatność

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 1

W jakim celu:

 • realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie:

 • umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo:

 • przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
 • do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
 • do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

Co się stanie, jeśli nie podasz danych:

 • nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 2

W jakim celu:

 • dostosowanie Sklepu do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości świadczonych przez nas usług, dzięki opiniom wystawianym przez Kupujących za pośrednictwem serwisu do badania satysfakcji

Na jakiej podstawie:

 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo:

 • jeśli nie wyrazisz swojej opinii – przez czas wynoszący 1 rok od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania;
 • jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię – do momentu jej usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
 • do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

Co się stanie, jeśli nie podasz danych:

 • nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszego Sklepu w pracach nad jego dalszym rozwojem

3. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu:

 • realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

Na jakiej podstawie:

 • umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo:

 • do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
 • do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

Co się stanie, jeśli nie podasz danych:

 • nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

4. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu:

 • obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie:

 • umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo:

 • przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń
 • do upływu okresu dochodzenia roszczeń
 • do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
 • do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

Co się stanie, jeśli nie podasz danych:

 • nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu:

 • marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam

Na jakiej podstawie:

 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo:

 • do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych

Co się stanie, jeśli nie podasz danych:

 • nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

6. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu:

 • analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników

Na jakiej podstawie:

 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo:

 • do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych

Co się stanie, jeśli nie podasz danych:

 • nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem

7. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu:

 • wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

Na jakiej podstawie:

 • Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo:

 • do momentu wycofania przez Ciebie zgody
 • do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 • nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

8. Subskrypcja newslettera

W jakim celu:

 • wysyłanie newslettera

Na jakiej podstawie:

 • umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo:

 • do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera,
 • do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

Co się stanie, jeśli nie podasz danych:

 • nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

9. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu:

 • ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie:

 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo:

 • do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych:

 • brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Publikowanie danych

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

Profilowanie

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Działania analityczne

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Pliki cookies

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 1 rok od ostatniej wizyty w Sklepie. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 • W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 1. każde działanie w związku ze Sklepem
  • hostingodawca
  • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT
  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  • operator internetowej platformy handlowej
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych
 2. przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych:
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 3. przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych
  • podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie
 4. złożenie zamówienia w Sklepie:
  • dostawca płatności
  • podmiot zapewniający dostawę towaru
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
  • dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)
  • hurtownia
  • biuro rachunkowe
  • podmiot zapewniający system ratalny
 5. zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych:
  • podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych
 6. skorzystanie z komunikatora dostępnego w Sklepie:
  • podmiot dostarczający komunikator dostępny w Sklepie
 7. skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe:
  • portale społecznościowe
 8. wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów
  • podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie
 9. nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania):
  • dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl